Er zijn twee soorten compassietraining, met ieder een net iets andere nuance. Hier vindt je een uitleg over dit onderscheid.

Er worden in Nederland twee typen compassietraining aangeboden Mindfulness-based Compassionate Living (MBCL) en Mindful Self Compassion (MSC). Beide programma's zijn gericht op het ontwikkelen van compassie en bestaan uit acht sessies en een stiltesessie en. Toch zijn er enkele verschillen.

Oorsprong
MSC is vooral gebaseerd op het werk van de ontwikkelaars: onderzoekster Kristin Neff, pionier in het onderzoek naar zelfcompassie, en klinisch psycholoog Christopher Germer, die veel gedaan heeft op het gebied van meditatie en psychotherapie. MBCL is voortgekomen uit de samenwerking tussen twee mindfulnesstrainers die al jaren werkten met MBSR/MBCT in de geestelijke gezondheidszorg: psychiater/psychotherapeut Erik van den Brink en meditatieleraar Frits Koster. Zij integreren het werk van Neff en Germer in hun programma met o.a. dat van Paul Gilbert, die Compassion Focused Therapy ontwikkelde en zich baseert op een evolutionair model.

Programma's
Beide programma’s bieden oefeningen aan om gezonder om te gaan met emotionele pijn en om overmatige zelfkritiek te vervangen door een mildere houding naar onszelf. Beide maken gebruik van eigentijdse bewerkingen van eeuwenoude oefenvormen rond liefdevolle vriendelijkheid en compassie. Beide programma’s bieden ook ruimte voor het toelaten van positieve ervaringen als vreugde en dankbaarheid.

Bronnen
De programma's baseren zich op dezelfde bronnen en presenteren compassie op een niet-religieuze manier aan. Beide programma's baseren zich zoveel mogelijk op wetenschappelijk werk en maken gebruik van oefeningen die bij onderzoek effectief zijn gebleken. Ook wordt de verbinding gelegd met neurowetenschappelijk werk, zoals dat van Richard Davidson, Daniel Siegel, Tania Singer en Rick Hanson. Een aantal van deze onderzoekers hebben ook publieksboeken geschreven (Direct naar Boeken).

Verschillen
Toch zijn er ook enkele verschillen.
  • MSC richt zich voornamelijk op de beoefening van zelfcompassie; MBCL bevat, zoals de term Compassionate Living al suggereert, ook oefeningen in compassie voor anderen.
  • MBCL maakt meer gebruik van voorstellingsoefeningen. Ook wordt er meer met (psycho-) educatie gewerkt, met name over het evolutionaire model van ons gevaar-, jaag- en zorgsysteem.
  • Ook is er een verschil in ‘toegangscriteria’: MBCL stelt als voorwaarde dat al een training in mindfulness gevolgd behoort te zijn (bij voorkeur MBSR of MBCT) en is nadrukkelijk een vervolg- en verdiepingstraining. MSC integreert basis mindfulnessoefeningen in het programma zelf en stelt eerdere mindfulnesstraining niet nadrukkelijk als voorwaarde.

Wat nu te kiezen?
Beide trainingen stellen dat het over het algemeen waardevol is om een mindfulnesstraining vooraf te doen. MSC stelt dit niet als expliciete voorwaarde, MBCL wel.
Persoonlijkheid, stijl en 'embodiment' van de trainer heeft vaak een grotere impact op het effect dan het aangeboden curriculum. Tenslotte zijn er nog de praktische omstandigheden, zoals cursustijden en locatie. De meesten die beide programma’s gevolgd hebben vonden beide heel verrijkend.
Veel overwegingen die kunnen meespelen in de afweging van wat voor soort training je kiest. Belangrijkste hierbij is (mede met je gevoel) te kijken naar wat bij je past en je niet blind te staren op verschillen op papier.
Onthoud: beide trainingen zijn goed.