Compassietraining is voor iedereen die een investering wil doen in de kwaliteit van zijn/haar leven en bereid is op een nieuwe manier naar zijn/haar eigen patronen te kijken.

Je hoeft niet aan speciale voorwaarden te voldoen om te kunnen deelnemen aan een compassietraining.

Welkom
Je bent welkom als je problemen hebt, het leven als zwaar ervaart, of lijdt onder een strenge interne criticus. Maar ook zonder al dat ben je welkom: er zijn ook mensen die goed functioneren en met de training gaan voor nog meer van het gemak, de vriendelijkheid en het geluk dat ze al ervaren.
Compassietraining is dus een training voor allerlei soorten mensen. Wel kunnen er omstandigheden zijn waardoor de training (tijdelijk) niet bij je past.

Contra-indicaties
Als je met concrete knelpunten en belemmeringen aan de slag wilt, zoals bij psychische nood, conflictsituaties of loopbaanvragen, dan kies je voor individuele therapie of coaching. Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychosen of verslaving.

Crises
Compassietraining is geen goed middel voor hanteren van acute problemen of crises. Als je midden in een scheiding, verhuizing of ingrijpende veranderingen in gezin of werk zit, dan kun je wellicht beter wachten met de training. Hierbij speelt ook een rol dat je tijdens dergelijke hectische periodes misschien moeilijk tijd kunt vrijmaken voor training en huiswerk.

Motivatie
In alle andere gevallen kun je compassietraining overwegen. Belangrijk bij je overweging is dat compassietraining je aanspreekt als manier om anders te leren omgaan met oude, pijnlijke  patronen in je leven of een strenge interne criticus.
Van deelnemers wordt verwacht dat ze gemotiveerd zijn. Thuis oefenen is ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Je inzet bepaalt het resultaat.