Compassietraining is een praktische training voor het ontwikkelen van de vaardigheden voor mildheid en vriendelijkheid, vooraleerst naar jezelf. Je leert door te doen, te oefenen.

De compassietraining is ontwikkeld om mindfulness en mildheid te blijven oefenen, vooral in contact met ongemak en pijn. Daarmee is compassietraining een belangrijke aanvulling op de 'gewone' mindfulnesstraining.
 
Wat is compassie?
Compassie leert moeilijke en stressvolle ervaringen onder ogen zien met de wens deze te verlichten, zodat je er makkelijker mee kunt omgaan. Zoals Jack Kornfield zei: 'Het leven is hard. Hoe kunnen we iets anders dan vriendelijk zijn?'
Compassie is een menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Programma
De compassietraining is een ervaringsgerichte training. Er worden oefeningen aangeboden die gericht zijn op het doen groeien van acceptatie en verbondenheid met onszelf en met anderen. Moeilijke ervaringen worden niet uit de weg gegaan, maar er is ook ruimte voor humor en gemak. Aan de hand van zelfonderzoek wordt aan eigen ervaring getoetst wat heilzaam is en wat niet.

Voor wie?
Je hebt interesse om je leven uit te breiden met de beoefening van compassie. Je bent bereid hiervoor stil te staan bij gevoelens, ook als ze moeilijk zijn. Je hebt de intentie om tijdens de training in je dagelijks leven tijd en aandacht vrij te maken om te onderzoeken hoe je compassieoefeningen in je leven kunt integreren.
Voor het ontwikkelen van zelfcompassie heb je een fundament van mindfulness nodig. Daarom heb je eerst een mindfulnesstraining gedaan. Soms echter - bijvoorbeeld als je interne criticus heel sterk is - is het raadzaam om de volgorde om te draaien. Overleg in dat geval vooraf met je trainer.

Tijdsinvestering
De training bestaat uit negen sessies van elk 2,5 uur. (Een van de sessies is vaak een stilte-sessie, ter verdieping van de geleerde praktijken.) Er wordt een intentie tot regelmatig thuis doen van de oefeningen verwacht. Je haalt het maximale uit de training begleid wordt door een dagelijkse meditatiepraktijk van tenminste een half uur per dag.

De oefeningen en werkvormen
De training maakt gebruik van de volgende werkvormen:
  • (geleide) meditaties
  • informele beoefening (toegepaste oefeningen)
  • contemplaties
  • groepsdiscussie
  • huiswerk opdrachten

Daarnaast komen er op een praktische manier theoretische aspecten aan bod en is er ruimte voor het bespreken van de ervaringen. Immers, door nauwkeurig naar je ervaringen te kijken wordt de opmerkzaamheid gescherpt en kunnen er inzichten ontstaan.

De opbouw van de thema's

Bij de MSC zijn de sessiethema's:
Sessie 1 Mindful Zelfcompassie ontdekken
Sessie 2 Mindfulness Beoefenen
Sessie 3 Beoefening Liefdevolle Vriendelijkheid Meditatie
Sessie 4 Je Compassievolle Zelf Ontdekken
Sessie 5 Diep Leven
Sessie 6 Met Moeilijke Emoties Omgaan
Stilte-sessie
Sessie 7 Uitdagende Relaties Transformeren
Sessie 8 Je Leven Omarmen

Bij de MBCL zijn de sessiethema's:
Sessie 1 Drie emotieregulatiesystemen
Sessie 2 Stressreacties en zelfcompassie
Sessie 3 Innerlijke patronen
Sessie 4 De compassiemodus
Sessie 5 Zelf en anderen
Sessie 6 Het liefst allemaal gelukkig
Sessie 7 Bewogen door mededogen
Sessie 8 Meer vermogen met mededogen

Meer lezen over verschil MSC en MBCL? Direct naar Soorten compassietraining

Materiaal
Het cursusmateriaal bestaat uit een werkmap met informatie over compassie, beschrijving van oefeningen en thema's, het thema van de sessie, suggesties voor de thuisbeoefening. Daarnaast bevat de map gedichten, citaten, tips en lijstjes. De deelnemer ontvangt ook een serie cd’s of audiotracks met daarop begeleide oefeningen en meditaties.

De groep
De groep, van zo’n acht tot vijftien mensen, blijft tijdens de training bij elkaar. Het is een groepstraining, maar toch is het ook een heel individueel proces. De trainer heeft met de deelnemers vooraf een individueel gesprek, eventueel telefonisch; tijdens de training alleen als hieraan behoefte is.

Kleding
Gewone, gemakkelijk zittende kleding.

Fysieke belasting
Mensen met lichamelijke beperkingen kunnen gewoon meedoen. Overleg even met de trainer bij behoefte aan bijzondere faciliteiten.

Psychische belasting
Zelfcompassietraining is een training in het onderzoeken wat je nodig hebt. Zolang je signaalsysteem voor wat je nodig hebt in orde is, kun je dus meedoen in de training. Wanneer hierover onzekerheid is (bijvoorbeeld na een trauma of periode van overbelasting), graag dit van tevoren met de trainer bespreken.
Meer lezen over contra-indicaties? Direct naar Veelgestelde vragen bij aanmelding

Kennismaking
Vooraf vindt een (telefonisch) kennismakingsgesprek met de trainer plaats om te zien of de training bij jouw verwachtingen past.

Inschrijven
Voor data, locatie, kosten en andere aanmeldingsinformatie kijk op de menuoptie startdata.

Integratie dagelijks leven en na de training
Na de laatste sessie is het aan jou om met mindfulness verder te gaan. Het laatste deel van de cursus is daarom vooral gericht op het integreren van aandachtsoefeningen in je dagelijks leven.Veel deelnemers integreren de compassieoefeningen in hun dagelijks leven. Ook is het vaak mogelijk om aan tergukombijeenkomsten deel te nemen.