Klik op een vraag, of scroll langs de antwoorden onderaan de pagina.

Wat gebeurt er als ik het aanmeldingsformulier instuur?

Als ik mij aanmeld, ben ik dan automatisch deelnemer?

Hoe gaat het met de betaling?

Betaal ik het bedrijfstarief of het particulierentarief?

Zijn de bedragen inclusief alles?

Wordt compassietraining vergoed door de zorgverzekeraar?

Waarvoor dient het kennismakingsgesprek?

De training is al volgeboekt/Ik vind geen training bij mij in de buurt

Ik wil de training doen, maar ik weet nu al dat ik niet alle data kan komen. Is het toch zinvol om mee te doen?

Hoe weet ik dat de training voor mij geschikt is?

Moet je eerst een mindfulnesstraining doen voordat je een compassietraining kunt doen?

Wat voor oefeningen worden in de training gedaan?

Is het noodzakelijk om elke dag oefeningen te doen?

Ik wil de training doen maar heb het erg druk en weet niet of ik voldoende tijd heb om te oefenen.

Wat gebeurt er tijdens de groepsbijeenkomsten?

Uit hoeveel mensen bestaat de groep?

Zijn er aparte groepen voor mensen met verschillende achtergrond?

Moet ik of iets meenemen en me omkleden voor de bijeenkomst of speciale kleding aandoen tijdens de bijeenkomst?

Ik wil de training doen maar ben ook in therapie. Gaat dit samen?

Ik gebruik medicijnen. Staat dit deelname in de weg?

Ik heb een lichamelijke beperking. Staat dit deelname in de weg?

Wat komt er van mijn persoonlijke leven aan de orde tijdens de training?

Ik wil de training samen met een partner/familielid doen. Is dat aan te bevelen?

Mijn leven is in een crisis. Kan deze training mij hulp hierbij bieden?

Wat wordt er na afloop van de training van mij verwacht?

Ik ben ingeschreven en heb betaald, maar nu wil ik annuleren. Hoe gaat dat?

Hoe krijg ik contact met mijn trainer?

 

Wat gebeurt er als ik het aanmeldingsformulier instuur?

De gegevens komen via de website direct bij de trainer terecht en worden vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van zijn/haar tijd en planning, neemt hij/zij contact met je op voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Soms stuurt de trainer alvast een mail of bevestigingsbrief met verdere praktische informatie.
Zelf ontvang je na aanmelding een automatisch bevestigingsbericht op het mailadres dat je opgeeft. Hierin staan ook het mailadres/telefoonnummer van de trainer, zodat je eventueel zelf ook contact met hem/haar kunt opnemen.

Als ik mij aanmeld, ben ik dan automatisch deelnemer?

Nee. Het kan zijn dat een groep volgeboekt is (hoewel dit meestal wel op de site staat aangegeven). Het kan zijn dat tijdens het telefonische gesprek blijkt dat verwachtingen en aanbod niet bij elkaar passen. Het kan ook zijn dat de trainer het niet het juiste moment vind voor jou om aan de training deel te nemen. Als dit laatste het geval is, zal de trainer dit tijdens het voorgesprek aangeven. In dat geval wordt eventueel reeds betaald cursusgeld teruggestort.

Hoe gaat het met de betaling?

Je regelt de betaling direct met de trainer. Sommige trainers sturen direct een bevestigingsbrief met factuur, andere trainers nemen eerst persoonlijk contact op. Als je niet vanzelf een rekening ontvangt, dan kunt u hier natuurlijk altijd zelf om vragen, ook na betaling. Realiseer je wel dat pas na het ontvangen van de betaling (en na het voorgesprek) je plaatsing definitief is.

Betaal ik het bedrijfstarief of het particulierentarief?

Bij trainingen staan soms twee tarieven vermeld: een tarief voor particulieren en een tarief voor bedrijven. U betaalt het bedrijfstarief indien een bedrijf (meestal werkgever) voor u de kosten van de training voor zijn rekening neemt. Als u zelf betaalt, dan geldt het particulierentarief.
Het bedrijfstarief is hoger, omdat bedrijven meestal meer financiële draagkracht hebben voor trainingen en opleidingen. Zo worden de lasten enigszins gespreid.

Zijn de bedragen inclusief alles?

Ja. De kosten, zoals die op de site vermeld staan, zijn inclusief cursusmateriaal (werkmap en audiotracks), koffie en thee en dergelijke. De kosten zijn ook inclusief BTW, als dit van toepassing is.

Wordt compassietraining vergoed door de zorgverzekeraar?

Voor zover we weten wordt compassietraining tot nu toe niet vergoed door zorgverzekeraars.

Waarvoor dient het kennismakingsgesprek?

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om persoonlijk kennis te maken met de trainer, om samen te kijken of de verwachtingen bij elkaar passen en om verdere inhoudelijke en praktische informatie uit te wisselen. Naar aanleiding van dit gesprek is het nog mogelijk dat jij of de trainer beslissen dat deelname toch niet de beste keuze is voor dit moment.
Het kennismakingsgesprek is in eerste instantie telefonisch. Een persoonlijke afspraak is mogelijk, als hiervoor aanleiding is.

De training is al volgeboekt/Ik vind geen training bij mij in de buurt

De trainingen op de site keren steeds terug, nieuwe locaties worden regelmatig toegevoegd. Het loont dus de moeite om even te wachten.
Als je niet wilt wachten, ga dan op zoek gaan naar een andere trainer, eventueel iemand die niet is aangesloten bij dit platform. Er wordt velerlei aangeboden onder termen als ‘compassie’ en ‘mindfulness’. Helaas zijn er ook grote verschillen in kwaliteit.
Vraag de trainer naar ervaring en opleiding. Kies voor een trainer die een van de bekende trainings formats biedt (zoals MSC of MBCL). Let er ook op dat hij/zij hierin een professionele opleiding heeft genoten en de training al meerdere malen heeft gegeven. Ervaring met of opleiding in verwante benaderingen (zoals mindfulness, yoga of boeddhisme) is niet voldoende.

Ik wil de training doen, maar ik weet nu al dat ik niet alle data kan komen. Is het toch zinvol om mee te doen?

De training kent een intrinsieke structuur en opbouw. Het is daarom van belang om iedere sessie te kunnen deelnemen. Een maal afwezig is over het algemeen – in overleg met de trainer - te overbruggen, meer malen afwezigheid doet echt afbreuk aan de effectiviteit van het programma. Als je vooraf al weet dat je meer dan een maal niet aanwezig kunt zijn, kijk dan of je bij een andere training kunt starten.

Hoe weet ik dat de training voor mij geschikt is?

Dat weet eigenlijk je pas als je hem doet. Compassietraining is een praktische training; je ervaart dus pas echt wat het is als je er mee aan de slag gaat. Wat je wel kunt nagaan is of je affiniteit hebt met de benadering van zelfcompassie. Hiervoor kun je de andere pagina’s van deze website eens doorbladeren en lezen. Een belangrijk aspect hierbij is dat Mindfulness niet zozeer gericht is op verandering van obstakels en problemen in je leven, maar meer op verandering van jouw relatie tot deze obstakels en problemen. Als je snel concrete oplossingen verwacht voor je probleem, dan is compassietraining wellicht niet de meest geschikte benadering. Kies daarom bij acute psychische nood, conflictsituaties of loopbaanvragen voor een individueel begeleidingstraject, zoals therapie of coaching. Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychosen of verslaving.

Moet je eerst een mindfulnesstraining doen voordat je een compassietraining kunt doen?
Voor zowel de Mindful Zelfcompassietraining (MSC) als de Mindfulness-based Compassionate Living training (MBCL) is het wenselijk dat je eerst een fundament van opmerkzaamheid legt met een mindfulnesstraining. Mindfulness biedt het vermogen om helder te zien wat er op dit moment aan je voordoet, en hier op een milde manier bij te blijven, zonder erdoor opgejaagd te worden of in de war te raken. In de compassietraining worden emoties geraakt, de prettige, maar evenzeer de moeilijke. Deze emoties kunnen ook een oud verhaal van je leven activeren, of een oud patroon van reageren. Mindfulness kan je helpen in dat alles een helder onderscheid en heilzaam midden te bewaren. Dit kan voorkomen dat je overspoeld raakt door verwarrende emoties (wat pijnlijk is en waardoor de training aan effect zou kunnen verliezen).
MBCL stelt duidelijk dat het een vervolg is op de mindfulnesstraining MBSR/MBCT. MSC stelt dat mindfulnesstraining vooraf de voorkeur heeft, maar niet noodzakelijk is. Mocht je een MSC-training willen volgen zonder basis van mindfulness, bespreek dit dan vooraf met je trainer.

Wat voor oefeningen worden in de compassietraining gedaan?

We doen meditaties gericht op het cultiveren van de kwaliteiten van het hart. Er zijn meditaties waarbij we beelden oproepen waarmee we werken. Daarnaast doen we contemplatie-oefeningen, waarbij we voor onszelf een onderwerp onderzoeken. Bijvoorbeeld met een schrijfoefening onderzoeken op welke momenten we juist moeite hebben met zelfcompassie. We bespreken thema's en oefenervaringen in kleine groepjes (zoals drietallen) en in de grote groep.

Wat wordt er verwacht thuis te doen?

De thuisbeoefening bestaat uit twee onderdelen. Allereerst krijg je na iedere sessie suggesties mee om het geleerde in de sessie verder te onderzoeken, je eigen te maken of toe te passen in je leven thuis. Dit gaat bijvoorbeeld om oefeningen die je behulpzaam zijn om een compassieoefening voor jezelf te ontwikkelen en in te bouwen je dag. Een oefening kan ook zijn om verder te onderzoeken wat zelfcompassie bij een lastig thema in je leven, zoals omgaan met moeilijke emoties (bv boosheid, of verdriet), bij je oproept.
Daarnaast is het van belang dat je tijdens de training een stevige eigen meditatiepraktijk onderhoud van bij voorkeur ten minste een half uur per dag. Een eigen meditatiepraktijk vormt een soort fundament, een dagelijks moment van 'touching base' waarin de emoties en inzichten die bij de training opgeroepen worden kunnen bezinken. Bovendien is een eigen meditatiepraktijk een ideaal moment om nieuwe meditaties die je in de training leert in praktijk te brengen. Dit is het tweede onderdeel van de thuisbeoefening.

Ik wil de training doen maar heb het erg druk en weet niet of ik voldoende tijd heb om te oefenen.

De thuisbeoefening bij de compassietraining heeft het karakter van oefen suggesties. Dat wil zeggen dat niets verplicht is. Vaak krijg je ook een aantal opties mee, met het verzoek zelf te kiezen welke oefeningen bij je passen. Daarnaast zijn veel oefeningen gericht op informele toepassing in het dagelijks leven. Dat wil zeggen dat ze wel aandacht, maar niet veel extra tijd kosten. Toch is het van belang om de training in een tijdsluwe periode te doen. De training activeert emoties en inzichten en werkt in op diepe processen en gevoelslagen. Hiervoor is verwerkingstijd nodig. Je zou de effecitviteit van de training dus onvoldoende kans gunnen als je hem in een gehaast leven tussendoor wilt doen.
Daarnaast is er wel de suggestie om tijdens de training de eigen meditatiepraktijk te intensiveren tot een half uur per dag (zie boven).

Wat gebeurt er tijdens de groepsbijeenkomsten?

De bijeenkomsten bestaan uit het samen doen van oefeningen, het bespreken van de ervaringen hiervan en van de thuisoefeningen, en uitleg over kernthema’s rond compassie en zelfcompassie.

Uit hoeveel mensen bestaat de groep?

De grootte van de groepen compassietraining kan enorm varieren.  Sommige trainers vinden het prettig met kleinere groepen van vijf a acht mensen te werken. Met name MSC is echter ontwikkeld om ook voor grotere groepen (10-20 mensen) gegeven te worden. Dit komt met name door het vele intereactieve werken in kleinere groepjes, en persoonlijke contemplaties.

Zijn er compassietrainingen voor mensen met verschillende achtergrond?

Wij werken bij voorkeur met deelnemers van verschillende achtergrond, omdat je juist door de verschillen goed van elkaar kunt leren, zo is onze ervaring. Bovendien kan iedereen profiteren van meer (zelf-)compassie in zijn/haar leven - en heeft daar ook recht op. Soms wordt compassietraining wel voor bijzondere groepen gegeven, zoals binnen de instellingen voor geestelijke gezondheid (zie bijvoorbeeld het Groningse Centrum voor Integrale Psychiatrie).

Moet ik of iets meenemen en me omkleden voor de bijeenkomst of speciale kleding aandoen tijdens de bijeenkomst?

Nee, je hoeft niets speciaals mee te nemen. Kom gewoon in gemakkelijke kleding.

Ik wil de training doen maar ben ook in therapie. Gaat dit samen?

In principe wel. Over het algemeen is het niet aan te bevelen om de training te starten in een hectische periode van je leven. Daarom is het wel goed dat de therapie in een wat rustiger vaarwater is gekomen. Kies voor training bij iemand anders dan degene waarbij je in therapie bent.

Ik gebruik medicijnen. Staat dit deelname in de weg?

Over het algemeen geldt: als je op dit moment redelijk kunt functioneren in het dagelijks leven, dan kun je ook deelnemen aan de training. Het gaat dan om praktische vragen als: kun je je redelijk concentreren met luisteren en lezen? Heb je voldoende energie om naar de sessies te komen en thuis te oefenen?
Het is wel goed als je medicatie stabiel is tijdens de training. Veranderingen van medicatie die met hormonen, pijnbestrijding, stemmingen of slapen te maken hebben, kunnen soms je soms behoorlijk beinvloeden. Ze kunnen de inzet die je voor de training zou wensen wellicht belemmeren.
Mocht je enige twijfel hebben of je medicatie of geestelijk functioneren van dit moment in de weg staat, bespreek dit dan met je trainer.

Ik heb een lichamelijke beperking. Staat dit deelname in de weg?

Nee. De compassietraing is er op gericht om beter te leren omgaan met je huidige leven, inclusief eventuele beperkingen. Bespreek het met de trainer. Voor iedere beperking zijn aangepaste manieren om de training, met de oefeningen, te doen.

Wat komt er van mijn persoonlijke leven aan de orde tijdens de training?

Net zoveel als je zelf wilt. Het is een training, geen therapie. De groepsgesprekken gaan over de oefenervaring en contemplaties, maar je wordt nadrukkelijk gevraagd om alleen dat te vertellen wat voor jou prettig en veilig voelt. Dit betekent ook, dat we tijdens de groepsbijeenkomsten niet op problemen of situaties in je persoonlijk leven ingaan met de inzet om ze op te lossen. Hiervoor is de training niet bedoeld. Als je ergens mee zit kun je de trainer overigens natuurlijk wel altijd buiten de groep aanspreken.

Ik wil de training samen met een partner/familielid doen. Is dat aan te bevelen?

Voor jezelf werkt het het prettigst als je met een groep onbekenden begint. Iedereen is dan gelijk en nieuw voor elkaar. Mocht je reden hebben om de training samen met een partner of familielid te doen, bespreek dat dan vooraf met de trainer.

Mijn leven is in een crisis. Kan compassietraining mij hulp bieden?

Niet direct. De compassietraining biedt je geen oplossingen voor concrete problemen. Wellicht is het goed om nu een andere vorm van hulp te zoeken en de training te overwegen voor later, als de crisis voorbij is.

Wat wordt er na afloop van de training van mij verwacht?

Na afloop is het aan jou om te bepalen hoe je verder wilt met hetgeen je hebt geleerd. Tijdens de training heb je inzicht verworven over manieren om vriendelijker met jezelf om te gaan, instrumenten om hiermee te werken en wat dit kan opleveren. De meeste mensen blijven elementen van de training toepassen in hun leven.

Ik ben ingeschreven en heb betaald, maar nu wil ik annuleren. Hoe gaat dat?

Neem contact op met je trainer en bespreek het met hem/haar. Als er praktische obstakels zijn, kan er wellicht een oplossing worden gevonden.
Voor de annuleringskosten hanteren we vaste regels. Bij annulering tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Hoe krijg ik contact met mijn trainer?

Na aanmelding ontvang je zijn/haar contactgegevens per mail. Als je vooraf contact wil hebben, maak dan gebruik van het contactformulier.


Hoe wil je nu verder?

Terug naar boven

Naar het volledige landelijke overzicht van startdata

Naar meer inhoudelijke informatie over zelfcompassietraining

Naar de homepage